Sunday, 6 March 2011

Lebah Boleh Di Ibaratkan Sebagai " Gold Duster "

Untuk merangsangkan jiwa penternak lebah ialah dengan merangsangkan setiap penternak ialah bahawa mereka mempunyai tentera ( lebah ) sebagai pengutip emas yang berselerah di awang - awangan . link

No comments:

Post a Comment